Team -

Team

 • Drs. R.H. (Rogier) Hendriks

  Drs. R.H. (Rogier) Hendriks

  Partner

  “Iedere stad heeft Stadswaarde nodig! Meer mensen zullen in steden op een beperkte ruimte wonen. Ook zullen er steeds meer ééngezins huishoudens komen. Hoe dichter mensen op elkaar wonen hoe individueler mensen leven. Het is de uitdaging om steden te creëren waar mensen samen gelukkig en gezond leven. Stadswaarde schept de voorwaarden om dit mogelijk te maken. Door in het ontwerp goed na te denken over waar mensen elkaar ontmoeten en door de deeleconomie vergaand in de woonomgeving te integreren en gebruik te maken van slimme technologie kunnen meer mensen gelukkig samenwonen op een beperkte ruimte. Stadswaarde noemt dit ook wel het ontwikkelen van verticale dorpen waar mensen elkaar helpen, samen sporten, naar elkaar uitkijken en elkaar stimuleren gezond te leven. Een gezonde en prettige leefomgeving maakt dat jong en oud met elkaar verbonden zijn en eenzaamheid voorkomen wordt. Om het verticale dorp tot een prettige leefomgeving te ontwikkelen wordt er efficiënt om gegaan met ruimte, energie en materiaal.”

 • Drs. J.A.G. (Han) de Groot

  Drs. J.A.G. (Han) de Groot

  Partner / Investor

  “Binnenstedelijk vastgoed ontwikkelen, stadswaarde creёren, gaat voor mij over het ontwikkelen van een betere leefomgeving voor mensen. Een omgeving waar mensen het beste uit zichzelf halen, gezond leven, zichzelf persoonlijk ontwikkelen, maar ook economisch productief zijn. Bij Stadswaarde denken we niet op bedrijfsniveau, maar denken we vanuit de hele keten, het ‘ecosysteem’. We betrekken alle stakeholders, en vooral de consument bij onze projecten. Dat is de link met mijn oude vak, marktonderzoek – inzicht geven in wat mensen voelen, denken en doen. Zeventien jaar na de oprichting van mijn internet marktonderzoekbureau, dat inmiddels met 1700 medewerkers actief is in 90 landen, zet ik bij Stadswaarde mijn kennis en ervaring in om nieuwe samenwerkingsverbanden te bouwen om zo duurzaamheid en innovatie in de stad te stimuleren.”

 • ir. J.C. (Jeroen) Messemaeckers van de Graaff

  ir. J.C. (Jeroen) Messemaeckers van de Graaff

  Partner

  “Ons vak is het mooiste dat er is! Wie wil er nou niet bezig zij met de inrichting van de stad? Het land en de wereld urbaniseert steeds meer. Met zijn allen wonen, werken en winkelen we in steden. De leefbaarheid en beleving in die stad houdt eenieder dagelijks bezig. Het is prachtig om een bijdrage te mogen leveren aan de leefbaarheid van onze steden. En deze steden worden dankzij de inspanningen van de mensheid steeds drukker, maar ook steeds beter leefbaar en duurzamer. Toch zullen we met elkaar sneller zaken moeten veranderen dan we op dit moment doen. We zullen ons vastgoed in de stad klaar moeten maken voor volgende generaties en dat vraagt van iedere stakeholder in dit proces een vergaande bijdrage om onze wereld te verduurzamen. Ik voel mij uitgedaagd om vanuit Stadswaarde mijn bijdrage te leveren!”

 • Mr. F.M. (Fleur) Duijsens

  Mr. F.M. (Fleur) Duijsens

  jurist & specialist omgevingswet

  “Vanuit juridisch perspectief is het ontwikkelen van vastgoed in de stad buitengewoon interessant. Met name in de stad zijn er zoveel stakeholders met belangen, dat het doorlopen van het goede planologische traject om projecten te kunnen realiseren altijd spannend en juridisch interessant is. De nieuwe omgevingswet maakt het mogelijk om in één keer de goede procedure te lopen en daarin alle belangen in de stad af te wegen. Daarbij is het uiteraard belangrijk, dat onze projecten daadwerkelijk lange termijn waarde toevoegen aan het stedelijk gebied. Het moet voor mensen die daar wonen, werken en winkelen ook echt zichtbaar iets toevoegen. Dat helpt!”