Scheveningen Haven -

Scheveningen Haven

Ontwikkeling tot start bouw

programma:

ca. 450 woningen, meergezins

ca. 5.000m2 voorzieningen