Stadswaarde -

Stadswaarde

Technologie maakt onze projecten klaar voor de toekomst. De gebouwde omgeving zal steeds meer gaan profiteren van technologische mogelijkheden op gebied van bijvoorbeeld internet. Internet of Things in stedelijk gebied. Een nog meer omvattende term is de term Smart Cities, waar Big Data de stad kan helpen bijvoorbeeld om te gaan met haar verkeersstromen. Nu al van kantoor vertrekken, of vertelt mijn werkomgeving mij, dat ik beter nog even kan wachten? En hoe kan technologie het leven voor u nog aangenamer maken in uw woning? Kan uw huis het boodschappenlijstje al klaarzetten? Zijn er als gevolg van nieuwe technologische mogelijkheden ‘airbnb sharing principles’ mogelijk?

Tevens is er op het gebied van duurzaamheid een grote technologische verandering gaande. Het integreren van duurzame oplossingen in gevels en daken op een esthetisch verantwoorde manier staat nog maar in de kinderschoenen, maar zal de komende jaren een grote vlucht nemen.

Design is een absolute randvoorwaarde. Ieder project moet de stad zichtbaar verrijken, van de Stedenbouw tot en met de details. Architectuur – hoe subjectief ook – geeft kleur aan de stad. Steden hebben een grote aantrekkingskracht op mensen en de wereld zal ook de komende tien jaar verder urbaniseren. De stad dient daarbij als de plek waar het leven wordt geleefd, maar ook zijn er plekken van rust en cultuur. Het maken van gebouwen die ons aanspreken, simpelweg vanwege het feit, dat we ze mooi vinden, maakt van de stad een betere verblijfplaats. De mens wil voortdurend esthetisch uitgedaagd worden.

Duurzaamheid is geen nieuw begrip in de vastgoedwereld. De afgelopen jaren zijn marktpartijen er bijvoorbeeld in geslaagd om samen met de overheid de Energie Prestatie Coefficient (EPC) terug te brengen van ca. 1,2 naar 0,2. Met name in projecten met grondgebonden woningen wordt in een aantal gevallen zelfs energieneutraal gebouwd. Duurzaam Bouwen is reeds meer dan een decennium een veelgehoorde term. Desondanks geloven wij, dat er met name in binnensteden nog veel winst te behalen is op dit onderwerp. Steden als urbane, duurzame leefgebieden ook voor onze volgende generaties. Hoe duurzaam is de retailmarkt nou echt? Kunnen wij de verlichting van de winkels in de steden opwekken met zonne-energie? Hoeveel beleggers nemen nieuwe vormen van warmte-koude opwekking af in hun projecten? Kunnen we naar een Nederland zonder gas? Allemaal onderwerpen waar de techniek zich zeer snel ontwikkelt. Technieken die wij zullen gaan toepassen in de projecten van morgen. Zo voegen wij ook in uw stad graag waarde toe.

Stadswaarde heeft met een gedegen vastgoedervaring ten aanzien van proces- en bouwmanagement en een sterke kapitaalpositie een goede basis. Aan deze basis voegen wij de nadrukkelijke ambitie toe om substantieel bij te dragen aan duurzaamheidsdoelstellingen waarvoor onze generatie gesteld staat. Innovatie, creativiteit en een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan ons helpen deze doelstellingen samen met u te realiseren.

Bent u op zoek naar een gedegen en ervaren partij voor uw binnenstedelijke ontwikkeling? Stadswaaarde zet zich samen met u en alle relevante stakeholders in om projecten te realiseren. Wij stellen daarbij – met behoud van commerciele belangen van partijen – het belang van de stad voorop en zullen met onze ontwikkelprojecten een duurzame bijdrage leveren aan het functioneren van de stad. Stadswaarde richt zich daarbij op steden met ca. 50.000+ inwoners in de Randstad en de stedelijke gebieden Breda/Tilburg/Den Bosch/Eindhoven en Arnhem/Nijmegen.

Stadswaarde werkt met grote gedrevenheid aan projecten in de stad, zowel risicodragend als op fee-basis.